Koło - Związek - Emeryt - SG - Koło ZEiRSG

Związki emerytów

logo SEiRP logo ZBFSOP logo ZBŻZiORWP logo Głosu Weterana logo ZGZEiRPRP logo KPEiR

ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ

Region Warmińsko-Mazurski w Kętrzynie

Logo

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Życzenia świąteczne

PLAN DZIAŁANIA
Regionu Warmińsko-Mazurskiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Kętrzynie na 2013 r. przyjęty uchwałą Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w dniu 14.12.2012 r.

Lp
Przedsięwzięcie
Termin
1.
Posiedzenie Zarządu Regionu.
raz w kwartale
2.
Walne Zebranie sprawozdawcze Regionu.
grudzień
3.
Udział w obchodach świąt państwowych oraz wydarzeń czynu zbrojnego i walk niepodległościowych Narodu Polskiego na terenie Kętrzyna.
według planów organizatora
4.
Dzień Weterana Służby Granicznej – zawody strzeleckie i spotkanie z Komendantami obu jednostek SG.
wrzesień
5.
Spotkanie świąteczno – noworoczne.
styczeń
6.
Wyjazd do muzeum Powstania Warszawskiego.
I kwartał
7.
Wycieczka do Kaliningradu.
wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej.
8.
Spływ kajakowy rzeką Krutynią (z osobami towarzyszącymi).
III kwartał
9.
Jesienne grzybobranie w Osikowie.
wrzesień
10.
Pozyskiwanie nowych członków Związku.
na bieżąco
11.
Współpraca z Komendą Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.
na bieżąco
12.
Nawiązanie współpracy z Zarządem Oddziałowym NSZZFSG przy obu jednostkach Straży Granicznej.
do końca roku
13.
Badanie potrzeb emerytów i rencistów w zakresie korzystania ze środków funduszu socjalnego.
na bieżąco
14.
Zebrania dyskusyjne (spotkania kulturalno - oświatowe):
 • tematyka ochrony granicy państwa,
 • tematyka świadczeń emerytalno - rentowych.
maj, październik

 

Za Zarząd Regionu

P R E Z E S
Marek ŁYCZEK

Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu Warmińsko - Mazurskiego
Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Kętrzynie

W dniu dniu 14.12.2012 roku w klubie LOK w Kętrzynie, z udziałem 12 kolegów, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu w Kętrzynie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Porządek zebrania obejmował między innymi:

 • wybór przewodniczącego obrad,
 • powołanie protokolanta,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • wybór komisji mandatowej,
 • sprawozdanie komisji mandatowej,
 • sprawozdanie zarządu, skarbnika oraz komisji rewizyjnej,
 • dyskusję nad sprawozdaniami,
 • głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi,
 • ustalenie nazwy Regionu ZEiRSG w Kętrzynie,
 • przedstawienie preliminarza budżetowego,
 • wypracowanie planu pracy na 2013 rok,
 • przyjęcie uchwały zebrania.

Walne Zebranie Regionu pozytywnie oceniło działalność Regionu i jego władz.

Na bazie Koła utworzono Region i zebranie przyjęło nazwę: Region Warmińsko-Mazurski Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Kętrzynie.

Kol. Ryszard NIEDŹWIECKI zgłosił swoją rezygnację z pracy w Komisji Rewizyjnej i z członkostwa w Związku. Sekretarzem Komisji Rewizyjnej wybrany został Kol. Jerzy ZBOROWSKI.

Przyjęto plan pracy i preliminarz budżetowy na 2013 rok.

 

 

Za Zarząd Regionu

P R E Z E S

Marek ŁYCZEK

Spotkanie noworoczne

W dniu 09.02 2012 r. o godz 18.00 Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Kętrzynie, organizuje w restauracji "Aria" spotkanie noworoczne, na które serdecznie zaprasza emerytów i rencistów SG i WOP.

Potwierdzenie udziału do końca miesiąca stycznia na adres:
mareklyczek@interia.pl lub bcz10@interia.pl

Przewidywany koszt udziału 30-35 zł.

 

PREZES

Marek Łyczek

Zawody strzeleckie z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej

W dniu 17.09.2011 r. z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej z inicjatywy Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Związku Emerytów i Rencistów SG przy współudziale LOK, na obiektach strzelnicy krytej CSSG odbyły się zawody strzeleckie.

Strzelanie odbywało się z kbks i pistoletu sportowego Margolin. Udział wzięło 12 ekip trzyosobowych reprezentujących oprócz rezerwistów WOP, SG, także Policję, Urząd Miasta Kętrzyna, agencję ochrony i zakłady przemysłowe Kętrzyna.

W ekipie emerytów i rencistów SG startował kolega Waldemar Wodzikowski, który w ogólnej punktacji indywidualnej zajął II miejsce, a nasza ekipa w ogólnej punktacji zespołowej zajęła VI miejsce. Zwyciężył LOK Kętrzyn.

 

zdjęcie zdjęcie zdjęcie

 

Marek Łyczek

W dniu 10.06.2011 r. na wniosek grupy inicjatywnej emerytów CS SG, odbyło się zebranie, na którym postanowiono powołać Koło Ośrodka ZEiR SG przy Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie.

W zebraniu uczestniczyło 11 osób. Wszyscy zadeklarowali chęć przystąpienia do koła. Z tej dwunastki dwóch to byli funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG. Głównymi inicjatorami powołania Koła byli: Grzegorz Zygner, Ryszard Niedźwiecki, Marek Łyczek i Sławomir Hura.

W tym dniu dokonano także wyboru Zarządu Koła w składzie:

 • prezes – kol. Marek ŁYCZEK
 • wiceprezes – kol. Zbigniew SZADZIEWSKI
 • sekretarz – kol. Janusz ROMANIAK
 • skarbnik – kol. Sławomir HURA
 • członek – kol. Grzegorz ZYGNER

oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:

 • przewodniczący – kol. Mirosław BABULA
 • zastępca – kol. Andrzej RAK
 • sekretarz – kol. Ryszard NIEDŹWIECKI

 

Nowy Zarząd Koła zaprasza swoich członków do czynnego uczestnictwa w życiu Koła.

 

P R E Z E S

Marek ŁYCZEK