Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Związki emerytów

logo SEiRP logo ZBFSOP logo ZBŻZiORWP logo Głosu Weterana logo ZGZEiRPRP logo KPEiR

Strona główna » Publikatory


24.03.2013 r.
Projekt ustawy o komisjach lekarskich

Poniżej podajemy link do strony internetowej MSW zawierający:

Projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 1. Link
Źródło:http://bip.msw.gov.pl
27.02.2013 r.
Żołnierze chcą zrównania praw emerytalnych

Żołnierze chcą zrównania praw emerytalnych. Zdaniem byłych wojskowych, obecnie obowiązujące przepisy są niesprawiedliwe.

Dorabiający emerytowani wojskowi dostaną świadczenie z ZUS tylko wtedy, gdy do armii wstąpili po 1 stycznia 1999 r. Pozostali stracą wpłacone tam składki.

 1. Materiał
Źródło:www.gazetaprawna.pl
21.02.2013 r.
Sprawy różne

Interpelacja nr 13518 w sprawie wypłacania przez organy Policji równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego emerytom i rencistom policyjnym.

 1. Interpelacja nr 13518

Interpelacja nr 14153 w sprawie możliwości awansowania szczególnie aktywnych policyjnych emerytów i rencistów na wyższe stopnie służbowe, bez konsekwencji finansowych.

 1. Interpelacja nr 14153
 2. Interpelacja w pliku pdf

Ciekawy materiał porównawczy a dotyczy także emerytów.

 1. Materiał
Źródło:www.sejm.gov.pl
20.02.2013 r.
Projekt stanowiska Rządu z dnia 12 luty 2013 r.

Przedstawiamy projekt stanowiska Rządu z dnia 12 luty 2013 r. wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Projekt dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających wydawanie legitymacji dla osób uprawnionych do wojskowych i policyjnych rent rodzinnych.


 1. Tekst projektu stanowiska Rządu

Źródło:www.msw.gov.pl
29.01.2013 r.
MSW po raz pierwszy na platformie www.mamzdanie.org.pl

W załączeniu podajemy link do informacji pt. "MSW po raz pierwszy na platformie www.mamzdanie.org.pl"


 1. Link.

Źródło:www.msw.gov.pl
28.01.2013 r.
Honor w liczbach

W załączeniu prezentujemy ciekawy tekst o służbach mundurowych.


 1. Treść artykułu.

Źródło:www.nszzp.pl
28.01.2013 r.
List otwart do posłów i senatorów ziemi łódzkiej

Przedstawiamy Państwu list otwarty do posłów i senatorów ziemi łódzkiej dotyczący "Projektu ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw".


 1. List.
 2. Tekst projektu ustawy.

Źródło:www.zgzeirp.pl
08.01.2013 r.
Podjął walkę z ZUS-em

W załączeniu przedstawiamy obszerny wywiad z Grzegorzem Sową, przedsiębiorcą który odmówił dalszego płacenia składek zus-owskich.


 1. Materiał.

Źródło:e-tygodnik.pl
27.12.2012 r.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego RP w sprawie waloryzacji emerytur w 2012 roku!

Poniżej podajemy link do strony inernetowej "interia.pl" zawierający informację o wyroku Trybunału Konstytucyjnego RP.


 1. Link.

Źródło:www.interia.pl
12.12.2012 r.
Płace sędziów jednak można "zamrozić"!

Poniżej podajemy link do strony internetowej "Onet" zawierający informację o możliwości wg Trybunału Konstytucyjnego RP "zamrożenia płac" sędziów.


 1. Link.

Źródło:www.onet.pl
29.11.2012 r.
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozprawy poświęconej zbadaniu konstytucyjności ustawy o kwotowej waloryzacji rent i emerytur na 19 grudnia 2012 (środa) o godz. 9:00.

Przymnijmy, że sprawa K 9/12 dotyczy zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzającej na jeden rok - 2012 - waloryzację kwotową emerytur i rent o 71 zł. Bronisław Komorowski nowelę podpisał, ale zdecydował się zwrócić do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją. Podobny wniosek, oznaczony sygnaturą K 10/12 złożyła w Trybunale prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich. Wnioski zostały połączone.

Pełnemu składowi Trybunału będzie przewodniczył ST Stanisław Biernat, sprawozdawcą będzie ST Andrzej Rzepliński.

Przebieg rozprawy będzie transmitowany w serwisie Obserwatora Konstytucyjnego i na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego (www.trybunal.gov.pl).

Ze względu na duże zainteresowanie tą sprawą, przy ograniczonej liczbie miejsc, będą obowiązywały szczególne zasady uczestnictwa: karty wstępu będą wydawane zgodnie z kolejnością przybycia do siedziby Trybunału.

Siedziba Trybunału będzie otwarta dla publiczności od godz. 8:15.

Przed 19 grudnia br. zgłoszenia na rozprawę, ani osób indywidualnych ani grup zorganizowanych, nie będą przyjmowane.Źródło:www.obserwatorkonstytucyjny.pl
Strona: 1 2 3