Wiceprezes Związku Kol. Andrzej Budzyński i Członek Zarządu Głównego ZEiRSG Kol. Grzegorz Pieszko w wywiadzie dla „Dzień Dobry Dobra!”

Poniżej zamieszczamy link do wywiadu Wiceprezesa Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej  Kol. Andrzeja Budzyńskiego i Członka Zarządu Głównego naszego Związku Kol. Grzegorza Pieszki udzielonego w dniu 23 listopada 2021 roku Pani Angelice Muchowskiej z TVR Internetowa Telewizja Regionalna w audycji „Dzień Dobry Dobra”.
W wywiadzie Koledzy odnieśli się do odsłoniętego niedawno „Skweru Pogranicznika” w gminie Dobra  (tutaj artykuł na ten temat) i motywów, które stały za tą inicjatywą, a także do  sposobów ochrony granicy w okresie PRL, po utworzeniu Straży Granicznej, po przystąpieniu Polski do UE i wejściu do strefy Schengen. Wspominali czasy służby dzieląc się różnymi ciekawostkami  z okresu jej pełnienia, a także podjęli próbę oceny sytuacji aktualnie występującej na granicy polsko-białoruskiej w kontekście zadań i obowiązków funkcjonariuszy SG w ochronie granicy. Zapraszamy do oglądania, bo warto!
Rzecznik ZEiRSG
Jerzy Jankowski
Dzień Dobry Dobra!
w dzisiejszym odcinku Angelika Muchowska porozmawia z Andrzejem Budzyńskim oraz Grzegorzem Pieszko na temat „Skweru Pogranicznika” oraz sytuacji jaka dzieje się na granicy Polskiej. Zapraszamy 🙂

Prezes Związku Kol. Sławomir Matusewicz członkiem Kapituły „Serce 2021” powołanej przez Bractwo Mundurowe RP.

Miło nam donieść, że Prezes naszego Związku, Kol. Sławomir Matusewicz, na posiedzeniu Zarządu Bractwa Mundurowego RP w dniu 21.11.2021 r.  – w którym uczestniczył zdalnie jako zaproszony gość – został powołany do składu Kapituły „Serce 2021”.

„Serce 2021” to akcja charytatywna dedykowana represjonowanym ustawami z 2009 i 2016 roku, powołana przez Bractwo Mundurowe już w ub. roku. W skład członków Kapituły weszły także osoby z innych stowarzyszeń, które w roku 2021 włączyły się w akcję charytatywną, a mianowicie:

Grażyna Stec- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej BM RP.
Ewa Macek-  Wojewódzki Koordynator ds. Emerytów i Rencistów Policyjnych SEiRP w Katowicach.
Jerzy Kowalewicz-  Prezes ZOW SEiRP w Olsztynie.

Wstępnie ustalono, że Związek Emerytów i Rencistów SG otrzyma 21 zestawów/paczek do rozdysponowania potrzebującym w naszym środowisku. Podjęta została także przez Zarząd Bractwa uchwała o wsparciu działań ZEiR SG i dalszej współpracy. Bliższe szczegóły zawiera TUTAJ artykuł Prezesa Bractwa  Mundurowego.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski

Przedstawiciele ZEiRSG na obchodach 30-lecia powstania NSZZ FSG w Raciborzu.

W dniu 19 listopada 2021 roku delegacja Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w składzie:
• kol. Sławomir Matusewicz,
• kol. Mariusz Kosmaty,
• kol. Kazimierz Cisowski,
• kol. Edward Grzeczny,
wsparta przez przedstawicieli stowarzyszeń będących członkami Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych w osobach:
• kol. Ewa Macek – koordynatorka woj. śląskiego Emerytów i Rencistów Policyjnych i Wiceprezeska Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Zarządu Miejskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach,
• kol. Jan Ogar – Prezes Koła Nr 5 im. Ziemi Cieszyńskiej Związku Byłych Żołnierzy Wojska Polskiego
wzięła udział w uroczystych obchodach 30-lecia powstania Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Raciborzu.
W czasie jubileuszowej akademii, złożyliśmy na ręce Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Raciborzu, kol. Mariusza Wiśniewskiego, serdeczne gratulacje za pracę i osiągnięcia w 30-letnim okresie działalności związku, dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Podniosła atmosfera spotkania była także okazją do złożenia w imieniu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej gratulacji dla Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Pana gen. bryg. SG Adama Jopek z okazji nominacji na stopień generalski.
Kol. Ewa Macek w imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach odznaczyła gen. bryg. SG Adama Jopek Honorową Odznaką Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach.
W imieniu ZŻWP kol. Jan Ogar wyróżnił kol. Marisza Wiśniewskiego Honorowym Medalem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
W tym uroczystym dniu decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FSG, pamiątkowym medalem XXX-lecia NSZZ FSG wyróżnieni między innymi zostali:
kol. Ewa Macek
kol. Mariusz Kosmaty;
kol Jan Ogar,
kol. Kazimierz Cisowski
W trakcie dalszej części spotkania wspominano czasy służby i działalność związków zawodowych na przestrzeni minionych lat.
Przewodniczący Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG, kol. Mariusz Wiśniewski, uroczyście przekazał na ręce kol. Sławomira Matusewicza – sekretarza ZO NSZZ FSG w roku 1991 – założoną przez niego księgę protokołów Zarządu Oddziałowego. Księga dokumentuje powstanie NSZZ FSG w Raciborzu i jego działalność do 2004 r.
W rozmowach kuluarowych omówiono współpracę pomiędzy Związkiem Emerytów i Rencistów Straży Granicznej a Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Efekt prowadzonych rozmów niebawem uwidoczni się w pracy obu związków, dla dobra emerytów i rencistów, a także obecnie służących funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Poniżej kilka zdjęć z uroczystości.
Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. sztab. Ryszarda WABIKA – tamburmajora Orkiestry Reprezentacyjnej WOP/SG.

 

Cześć Twojej pamięci Kolego Ryszardzie! Teraz zagrasz w niebieskiej orkiestrze….. Poniżej okolicznościowe wspomnienie Jego przyjaciela, Jerzego Cebuli.  

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. sztab. WOP Józefa JURCZAKA.

Wizyta delegacji Regionu Sądeckiego u Komendanta Karpackiego Oddziału SG.

W dniu 17 listopada 2021 roku delegacja Regionu Sądeckiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w składzie:
• Kol. Adam MIKSIEWICZ,
• Kol. Krzysztof TWARDOWSKI,
• Kol. Krzysztof STAWIARSKI,
udała się z wizytą do Komendanta Karpackiego Oddziału SG gen. bryg. SG Stanisława LACIUGI. Głównym celem spotkania było złożenie gratulacji Komendantowi KaO SG z okazji awansu na stopień Generała Brygady Straży Granicznej. Delegacja w imieniu Regionu Sądeckiego przekazała gen. bryg. SG Stanisławowi LACIUDZE okolicznościowy upominek w postaci buławy. Ponadto, stosownie do prośby Prezesa Związku kol. Sławomira MATUSEWICZA, Honorowy Prezes Związku kol. Adam MIKSIEWICZ przekazał w imieniu Zarządu Głównego Związku list gratulacyjny.
W trakcie spotkania wspominano czasy wspólnej służby oraz omówiono współpracę Komendy Oddziału z Regionem Sądeckim, dziękując jednocześnie Komendantowi za dotychczasowe zaangażowanie i pomoc w działalności Regionu.

Prezes Regionu Sądeckiego

Krzysztof Twardowski

Ostatnie pożegnanie śp. st. sierż. sztab. w st. spocz. MO Barbary DENCZEW.

Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. rez. SG Mariusza POCHYLCZUKA.

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. WOP w st. spocz. Antoniego HARACEWIATA.

Rycerka – będzie pomnik ku czci poległych żołnierzy i funkcjonariuszy służb granicznych!

W przeddzień Święta Odzyskania Niepodległości 10 listopada 2021 r. w Rycerce Górnej spotkali się emerytowani żołnierze i funkcjonariusze służb granicznych ochraniających granicę Polski na kierunku Żywieckim i Strażnicy Rycerka Górna (WOP, następnie SG) w osobach:
– Tadeusz Kwiędacz – pomysłodawca i główny fundator projektu budowy pomnika i jednocześnie Członek Honorowy ZEiRSG,
– Sławomir Matusewicz – Prezes ZEiRSG;
– Mariusz Kosmaty – Prezes Regionu Cieszyn ZEiRSG;
– Edward Pierzchała – członek Komisji Rewizyjnej Regionu Cieszyn ZEiRSG;
– Albin Kłodnicki – ZZWP Koło Nr 10 w Żywcu;
– Lesław Wisiński – były żołnierz i funkcjonariusz Strażnicy w Rycerce Górnej;
– Andrzej Szczerba – były żołnierz i funkcjonariusz Strażnicy w Rycerce Górnej;
– Józef Laszczyk – były żołnierz i funkcjonariusz Strażnicy w Rycerce Górnej;
– oraz projektant, a także wykonawca planowanego pomnika.
Zebrani omówili projekt budowy pomnika poległym żołnierzom i funkcjonariuszom służb granicznych. Według pomysłodawcy projektu i jego głównego fundatora, mjr Tadeusza Kwiędacza, pomnik stanie na jego prywatnej działce, którą kupił z myślą o upamiętnieniu żołnierzy i funkcjonariuszy poległych w ochronie granicy państwowej.
Uzgodniono, że pomnik zostanie postawiony w rejonie miejsca, z którego 30.03.2018 r. usunięto pomnik ku czci poległych w rejonie Przełęczy Przegibek: kpt. Zbigniewa Plewy, st. szer. Stanisława Kozioła i szer. Stanisława Dudy.
Spotkanie zakończyło się uroczystym oddaniem honorów żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy oddali Ojczyźnie to, co mieli najcenniejsze – swoje zdrowie i życie. Kwiaty złożono w miejscu planowanej budowy pomnika.
Wiązanki kwiatów w asyście wszystkich uczestników spotkania złożyli:
– w imieniu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Sławomir Matusewicz,
– w imieniu Stowarzyszenia „Bractwo Mundurowe RP” – Edward Pierzchała.
Kolejne spotkanie uzgodniono na dzień 27.11.2021 r. (sobota). Na planowanym spotkaniu zostanie powołany społeczny komitet budowy pomnika, a także omówione zostaną szczegóły realizacji przedsięwzięcia.

Prezes ZEiRSG

Sławomir MATUSEWICZ

Poniżej mała galeria zdjęć upamiętniająca wydarzenie.