Nowa Ruda: spotkanie represjonowanych pograniczników z Wiosną!

          W dniu 18.02.2019r. o godzinie 18.00 w Nowej Rudzie odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicieli partii Wiosna. W sumie było ok. 25 -39 osób. Byłem na tym spotkaniu wraz z członkami Regionu „Ziemia Kłodzka” ZEiR SG – razem  6 osób.

        Celem naszej wizyty było przedstawienie sytuacji emerytowanych funkcjonariuszy WOP/SG, którym obniżono emerytury na podstawie ustawy represyjnej, oraz zadanie jednego pytania: co zrobi Wiosna z ustawą represyjną, jeżeli wejdzie do Sejmu? Czy ją wycofa z porządku prawnego sama, jeśli będzie rządzić samodzielnie, czy też może poprze inne partie w tym względzie (formułując pytanie wspomniałem o deklaracji SLD). Otrzymałem odpowiedź, że w programie Wiosny jest mowa o „komisji sprawiedliwości i pojednania”, która będzie zajmować się łamaniem prawa przez PIS w ostatnich 4 latach. Nie powiedziano nic konkretnie o nas. Zaskoczyło mnie to, że na poprzednich spotkaniach w innych miejscowościach byłego województwa wałbrzyskiego działacze Wiosny nie spotkali się z takim pytaniem. Temat ogólnie spotkał się ze zrozumieniem też ze strony mieszkańców, nie było fochów (informacja dla tych, co się wstydzą o tym mówić, a są tacy). Podkreśliłem, że temat dotyczy ok. 50 tyś. osób, a liczba ta  pomnożona średnio przez kilka osób – członków rodzin – daje kilkaset tysięcy wyborców. Wspomniałem o ofiarach śmiertelnych tej ustawy i wyjaśniłem, na czym polega jej nikczemność. Zabrali też głos pozostali członkowie naszego Związku, przybliżając perfidię i głupotę tej ustawy. Na koniec zaapelowałem do przedstawiciela partii Wiosna o przekazanie panu Biedroniowi, aby w kolejnych programach telewizyjnych, w których wystąpi, ustosunkował się konkretnie do naszego problemu i wskazał, co ma zamiar z tym zrobić w Sejmie. Bo ta „komisja sprawiedliwości i pojednania” niewiele mówi przeciętnemu obywatelowi i każdemu represjonowanemu.
Tak więc, jak do tej pory, mamy jasność ze strony SLD. Podczas protestów w Warszawie występując na podium popierali nas też posłowie PO, PSL-UED, Nowoczesnej. Zbliżają się wybory i musimy dobrze się zastanowić, jako zbiorowość, a nie indywidualnie, na kogo chcemy głosować, ponieważ, mimo że  jest nas wielu, to nie możemy naszych głosów rozproszyć.

          Tutaj mamy krótki zapis video z naszej rozmowy:  https://www.youtube.com/watch?

Wiceprezes Regionu

Janusz NOWAK

Ostatnie pożegnanie st. chor. rez. WOP i Straży Granicznej Andrzeja ZALECHA !

 

klepsydra_motto
klepsydra kreska

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dn. 18.02.2019r.
w wieku 59 lat odszedł na wieczną służbę
śp. st. chor. rez. WOP i SG Andrzej ZALECH
b. kontr. GPK w Krajniku Dolnym – represjonowany za służbę dla Polski.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 23.02.2019r. o godz. 12.00
w kościele w Mętnie, a zakończą na cmentarzu w Chojnie przy ul. Odrzańskiej

Wyrazy szczerego współczucia rodzinie
składa Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
Cześć Jego pamięci.

 

 

 

klepsydra kreska

Region Sądecki – zabawa karnawałowa 2019!

W dniu 2 lutego 2019 roku ponownie w gościnnych progach Hotelu IBIS STYLES w Nowym Sączu odbyła się noworoczna zabawa karnawałowa, organizowana wspólnie przez Region Sądecki Związku Emerytów i Rencistów SG oraz Zarząd Oddziałowy NSZZFSG. Honorowymi gośćmi balu byli:

  • Dyrektor Komunikacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Nowego Sącza Pan dr Marcin Poręba wraz z Małżonką, reprezentujący Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla (który nie mógł przybyć ze względów osobistych),
  • Komendant Karpackiego Oddziału SG Pan płk Stanisław Laciuga wraz z Małżonką,
  • Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału SG Pan płk Marek Marcisz wraz z Małżonką.

O wspaniałe miejsce zabawy oraz doskonałe menu zadbał komitet organizacyjny na czele z kol. Dariuszem Żabińskim – szefem struktur Oddziałowych NSZZFG w Nowym Sączu i kol. Krzysztofem Stawiarskim – wiceprezesem Regionu Sądeckiego  ZEiRSG.

Uczestników zabawy powitali przedstawiciele organizatorów: Dariusz Żabiński i Krzysztof Twardowski. Natomiast życzenia noworoczne złożyli Dyrektor Komunikacji Społecznej i Kultury Pan dr Marcin Poręba i Komendant Karpackiego Oddziału SG Pan Stanisław Laciuga, którzy dokonali symbolicznego rozpoczęcia balu i wznieśli pierwszy toast „Za pomyślność w Nowym 2019 Roku”. W przerwie w trakcie zabawy Wiceprezes ZG NSZZFSG kol. Kryspin Żytkowicz i Kol. Dariusz Żabiński  serdecznie podziękowali w imieniu swoim i funkcjonariuszy SG poprzedniemu Prezesowi Regionu Sądeckiego ZEiRSG, kol. Edwardowi Sosze, za bardzo dobrą współpracę w okresie niemal dwóch kadencji i wręczyli symboliczny upominek.

Na parkiecie wspólnie bawili się funkcjonariusze, pracownicy oraz emeryci i renciści Karpackiego Oddziału SG i b. WOP wraz z osobami towarzyszącymi, łącznie ponad 100 osób. Oprawę muzyczną balu zapewnił zespół Orkiestry Reprezentacyjnej SG,  któremu bardzo gorąco dziękujemy.

          Organizatorzy dziękują wszystkim Uczestnikom za wspaniałą zabawę.

                                                                                     Prezes Regionu Sądeckiego ZEiRSG

                                                                                             Krzysztof Twardowski

Aktywności w Regionie Nadodrzańskim w IV kwartale 2018 roku.

W dniu 12.10.2018 r. wyjątkowo ze względów organizacyjnych świętowaliśmy w Regionie Nadodrzańskim Dzień Weterana Służby Granicznej i Święto Związku. O godz. 15.00 na Pl. Bohaterów przy pomniku „W Hołdzie Weteranom” spotkali się członkowie Regionu, emeryci niezrzeszeni oraz zaproszeni goście: przedstawiciele samorządów: powiatowego ze Starostą Słubickim M. Jabłońskim; gminnego z Przewodniczącym RM M. Olejniczakiem, SG, Policja Federalna Niemiec /Bundespolizei/, IPA Region Krosno Odrzańskie, koledzy ze Stowarzyszeń: ZŻWP, ZEiRPRP oraz SEiRP. Wartę honorową przy pomniku zapewnił Hufiec ZHP w Słubicach. Na początku uczestnicy spotkania uczcili minutą ciszy kolegów, którzy odeszli na wieczną służbę w 2018 r. Przywitał wszystkich i słowo wstępne wygłosił Prezes Regionu kol. J. Siedlarz, głos zabrał także Starosta Słubicki, który podziękował za zaproszenie i życzył wszystkim emerytom mundurowym zwycięstwa w walce o godność i honor. Od godz. 16.00 dalsze spotkanie odbyło się w Domu Działkowca ”Jutrzenka”, gdzie rozmowy zdominowały wspomnienia ze służby oraz sytuacja materialna i bytowa emerytów w aktualnej rzeczywistości.

W dniu 22.11.2018 r. przedstawiciele Regionu Nadodrzańskiego uczestniczyli w I uroczystej Sesji RM nowej kadencji, na której zostali zaprzysiężeni Radni i Burmistrz Słubic. Wybrano także nowego Przewodniczącego RM – został nim Grzegorz Cholewczyński. Posiedzenie otworzyła Radna – seniorka K. Baczyńska, następnie Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej J. Kirej wręczył nominacje wszystkim piętnastu Radnym, którzy złożyli ślubowanie. Ślubowanie złożył także Burmistrz – elekt M. Olejniczak. Akt ślubowania odczytał nowo wybrany Przewodniczący RM, a insygnia władzy przekazał swojemu następcy ustępujący Burmistrz T. Ciszewicz. Przed Burmistrzem i Radnymi pięć lat rządów w gminie – trzymamy kciuki.

W dniu 27.11.2018 r.  na zaproszenie Sektora 3 Słubice, Fundacji na rzecz Collegium Polonicum i Burmistrza Słubic przedstawiciele Regionu Nadodrzańskiego wzięli udział w VII Słubickim Forum Organizacji Pozarządowych. Forum jest miejscem corocznego spotkania Stowarzyszeń i Fundacji z terenu Gminy Słubice, jest okazją do wymiany doświadczeń, omówienia problemów sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczeń zaproszonych gości. Dyskusje i prace odbywały się przy czterech stolikach tematycznych dot:

  • budżetu obywatelskiego w Gminie Słubice,
  • wzajemnej współpracy, wymiany doświadczeń z zakresu ekonomii społecznej,
  • konsultacji regulaminu Polsko – Niemieckiej Sieci Współpracy w ramach projektu ”Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej Frankfurt/O – Słubice”,
  • „czego organizacje pozarządowe mogą nauczyć się od Arystotelesa?” – najważniejsze zasady dobrej komunikacji.

Na spotkaniu podsumowano także kolejną edycję programu „Działaj Lokalnie”. Uczniowie słubickich szkół odebrali nagrody w konkursie ”Poznajmy słubickie organizacje pozarządowe”. Warto uczestniczyć w takich spotkaniach i pozyskiwać wiedzę przydatną w działalności społecznej i związkowej.

W dniu 29.11.2018 r. w siedzibie Regionu Nadodrzańskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządów Stowarzyszeń Służb Mundurowych działających na terenie Gminy Słubice: SEiRP, ZŻWP, ZEiRPRP i RN ZEiRSG. Na spotkaniu omówiono dotychczasową wzajemną współpracę, realizowane w 2018 r. przedsięwzięcia wspólne i samodzielne. Ustalono, że na spotkaniu w styczniu 2019 r. omówione będą wspólne działania planowane na rok 2019.

 W dniu 08.12.2018 r. w siedzibie Regionu odbyło się spotkanie świąteczne członków Związku i emerytów niezrzeszonych. Zaproszeni goście to: Burmistrz Słubic i Komendant PSG w Świecku. Do zebranych życzenia świąteczne i noworoczne skierowali: Prezes Regionu i Komendant PSG. Przy tradycyjnej lampce szampana oraz ciastku i kawie zebrani wspominali czas służby w różnych jednostkach na pograniczu słubickim. W związku z tym, że Burmistrza w tym czasie zatrzymały pilne obowiązki służbowe, przedstawiciele Regionu w dniu 13 grudnia odwiedzili Burmistrza w Urzędzie Miasta, gdzie złożyli życzenia i pogratulowali zwycięstwa w pierwszej turze wyborów na stanowisko Burmistrza; podziękowali także za dobrą dotychczasową współpracę z samorządem gminnym.

W dniu 13.12.2018 r. w restauracji ”Duet” odbyło się spotkanie świąteczne członków Związku i emerytów niezrzeszonych z terenu Kostrzyna nad Odrą. Zaproszeni goście to: Burmistrz Kostrzyna nad Odrą i Komendant PSG w Gorzowie Wielkopolskim. Życzenia uczestnikom spotkania przekazali: wiceprezes RN W. Tiszuk, ppłk SG rez. J. Tomasik i Komendant PSG w Gorzowie ppłk SG K. Słowik. Po wystąpieniach wzniesiono toast lampką szampana za zdrowie i pomyślność w 2019 r. Następnie przy uroczystym obiedzie była okazja do dalszych życzeń, wspomnień i dyskusji o aktualnej sytuacji emerytów służby granicznej i innych. W związku z usprawiedliwioną nieobecnością Burmistrza, życzenia dla Burmistrza i Zastępcy zostały przekazane w dniu 21.12.2018 r. na spotkaniu w Urzędzie Miasta Kostrzyna nad Odrą,

W dniu 17.12.2018r.  przedstawiciel RN wziął udział w szkoleniu organizowanym przez Sektor 3 Słubice. Tematyka szkolenia to:

  • warunki ubiegania się o dotacje w 2019 r. z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
  • nowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, który będzie realizowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
  • nowe wzory formularzy – od 01.03.2019 r. w konkursach otwartych ofert organizowanych przez samorządy.

Dziękujemy Zespołowi Sektora 3 za zaproszenie, warto uczestniczyć w takich szkoleniach i zdobywać nową wiedzę.

W dniu 21.12.2018 r. Burmistrz Słubic M. Olejniczak zaprosił przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta i gminy, na spotkanie wigilijne, które odbyło się na obiekcie Collegium Polonicum. Emerytów mundurowych reprezentowali koledzy z Kół: SEiRP, ZŻWP i RN ZEiRSG. Oprócz wzajemnych życzeń dziękowano także przedstawicielom samorządu gminnego za wsparcie organizacji pozarządowych działających w mieście i gminie, nie tylko na rzecz własnych środowisk, ale też dla dobra ogólnego.

Z up. Prezesa Regionu

Włodzimierz TISZUK

 

Walne zebranie Regionu w Cieszynie.

Członkowie Regionu w Cieszynie podsumowali kolejny rok swojej działalności. Walne Zebranie pozytywnie oceniło działalność Zarządu i Komisji Rewizyjnej, rozliczyło 2018 r. i przyjęło budżet na 2019 r. oraz postawiło Zarządowi zadania na 2019 r.

W części uroczystej zebrania: kol. kol. Kosmaty, Siwiec i Kolanko otrzymali uchwały Zarządu Głównego i akty wpisów do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku.

Po roboczej części popołudnia, zebrani wzięli udział w tradycyjnym już spotkaniu noworocznym.

Podczas spotkania zebrano 320 zł dobrowolnej składki członków Regionu na fundusz pomocy represjonowanym członkom Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Prezes Regionu

Mariusz Kosmaty

APEL PREZYDENTA FSSM RP.

Walne zebranie sprawozdawcze Regionu Szczecin.

 

 

Walne zebranie sprawozdawcze Regionu Sądeckiego.

           Kontynuuj czytanie

Federacja SSM RP włącza się w proces konsultacji nad projektem ustawy zmieniającej zasady naliczania ekwiwalentu za zaległe urlopy!

Kontynuuj czytanie

Aktywności w Regionie Nadodrzańskim w III kwartale 2018 roku – aktualizacja.

Kontynuuj czytanie