Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP w st. spocz. Witolda MOŁGIESIA.

23 marca 2024 r. – uroczystości w Łubnem k. Baligrodu poświęcone 77. rocznicy mordu żołnierzy WOP przez oddziały UPA.

W dniu 23 marca 2024 r. w Łubnem k. Baligrodu o godz. 11.00 przy pomniku oddającym hold poległym Żołnierzom Wojska Polskiego, rozpoczęły się uroczystości poświęcone 77. rocznicy zamordowania w dniu 1.04.1947 r. 30 żołnierzy WOP i 1 funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej przez działające wówczas na tym terenie oddziały UPA.  Uroczystości zorganizowane były wspólnie przez Związek Emerytów i Rencistów SG i Urząd Gminy w Baligrodzie na czele z Wójtem Panem Robertem Stępniem. Kontynuuj czytanie

Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia Na Życie w COMPENSA TU na Życie S.A. – aktualizacja.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniu 14 luty 2024 r. w Warszawie, wspólnie z kol. Andrzejem Badowskim i Krzysztofem Miś odbyliśmy spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym PIB Broker S.A. dawniej WDB S.A.

Przedmiotem spotkania była oferta skierowana do emerytowanych Funkcjonariuszy i emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej oraz członków ich rodzin.

Program ubezpieczeniowy został wypracowany z ubezpieczycielem COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group i zaczyna obowiązywać od dnia 1 marca 2024 r. Kontynuuj czytanie

Życzenia z okazji świąt Wielkanocnych!

Owocne obrady Zarządu Głównego ZEiRSG w Myczkowie k/Soliny.

W dniu 22 marca 2024 r.  – w przeddzień obchodów 77. rocznicy zamordowania żołnierzy WOP przez sotnie UPA w rejonie Baligrodu  – w Myczkowie k. Polańczyka nad Soliną w hotelu EWKA odbyło się otwarte posiedzenie Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Posiedzeniu współprzewodniczyli Prezes Związku kol. Sławomir Matusewicz i Wiceprezes Związku ds. Organizacyjno-Prawnych kol. Andrzej Budzyński, a posiedzenie protokołował Sekretarz Generalny Związku kol. Andrzej Głowacki. Sprawy finansowe referował Główny Skarbnik Związku kol. Krzysztof Miś. Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. mjr. WOP/SG w st. spocz. Zbigniewa KULONA.

Pismo Federacji SSM RP do Krajowej Rady Radców Prawnych.

Powyżej skan witryny  FSSM RP – „Aktualności”, a poniżej pełny tekst w PDF pisma do Krajowej Rady Radców Prawnych . Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią  z uwagi na wątpliwą rolę radców prawnych reprezentujących ZER MSWiA w procesach sądowych z powództwa emerytów i rencistów mundurowych poszkodowanych ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r.

Rzecznik ZEiRSG J. Jankowski

Pismo do Krajowej Rady Radców Prawnych. 

„Zasadzka pod Łubnem – 1 kwietnia 1947 roku”. Niebawem publikacja na temat zbrodni dokonanej przez UPA na żołnierzach WOP.

Prezes Związku  Sławomir Matusewicz

Spotkanie Komendanta Śląskiego Oddziału SG z Prezesem ZEiRSG i Prezesami Regionów w Cieszynie, Raciborzu i Głubczycach.

W dniu 15 marca 2024 r. w m. Racibórz odbyło się spotkanie Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, gen. bryg. SG Andrzeja Jakubaszka, z Prezesem ZEiRSG  Sławomirem Matusewiczem i  prezesami Regionów ZEiRSG w Cieszynie  – Mariuszem Kosmatym, w Raciborzu – Wojciechem Szyszką i w Głubczycach – Krzysztofem Hartabusem. Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP w st. spocz. Ryszarda BURTAKA.

Zaproszenie na uroczystości 77. rocznicy mordu na żołnierzach WOP w Łubnem k. Baligrodu.