Zarząd Regionu Kołobrzeg

 

 Zarząd Regionu Kołobrzeg  nr telefonu adres e-mail
Prezes Zbigniew HADAŚ   883204261 zbigniewhadas@wp.pl
Wiceprezes Leszek MIELCZAREK  
Sekretarz Zbigniew MACIEJEWSKI
Skarbnik Iwona GAŁKA
 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Grzegorz BRYSKA

Kierownik Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Granica” – Daniel  LIPSKI

Adres Regionu/adres korespondencyjny:

78-100 Kołobrzeg ul. Emilii Gierczak 17/4