Regulamin Pracy ZG i ZR

 

logo_zeirsg

 

 

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GŁÓWNEGO

I ZARZĄDU REGIONU

ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW

STRAŻY GRANICZNEJ

uchwalony przez Zarząd Główny w dniu 31 stycznia 2022 r.

uchwałą nr 2/2022

Pobierz – Regulamin pracy Zarządu Głównego i Zarządu Regionu .