Statut Związku

logo_zeirsg

S T A T U T   S T O W A R Z Y S Z E N I A 

 ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW

 STRAŻY GRANICZNEJ

Uchwalony przez I Nadzwyczajny Zjazd Krajowy

w dniu 28 stycznia 2012 r. uchwałą nr 6/2012

Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydziału Gospodarczego KRS z dnia 13 lipca 2012 r.

 

Zmiany uchwalone przez:

 II Nadzwyczajny Zjazd Krajowy

w dniu 26 kwietnia 2014 r. uchwałą nr 7/2014

Ustalenie i przyjęcie jednolitego tekstu Statutu

z dniem 08 stycznia 2015 r.

postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIII Wydziału

Gospodarczego KRS,

IV Zjazd Krajowy

w dniu 6 maja 2017 r. uchwałą nr 11

Ustalenie i przyjęcie jednolitego tekstu Statutu

z dniem 3 lipca 2017 r.

postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIII Wydziału

Gospodarczego KRS,

V Zjazd Krajowy

w dniu 9 października 2021 r. uchwałą nr 11

                                   Ustalenie i przyjęcie jednolitego tekstu Statutu

z dniem 15.04.2022 r.

postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIII Wydziału Gospodarczego KRS.

 

 

Koszalin 2012 r.

 

 Plik do pobrania: Statut ZEiRSG. (Word) lub Statut ZEiRSG (PDF).