Komunikaty

Apel Bractwa Mundurowego o wsparcie finansowe w postaci odpisu 1,5% od podatku dochodowego w związku z uzyskaniem przez BM statusu organizacji pożytku publicznego. 

 

 

        PISMO DYREKTORA ZER MSWiA Z DNIA 15.12.2020 ROKU            DO PREZESA ZWIĄZKU EMERYTÓW i RENCISTÓW SG

dotyczy usprawnień obsługi interesantów ZER MSWiA:

  • uruchomienie w ZER infolinii m.in. dla emerytów mundurowych,
  • utworzenie adresu poczty elektronicznej dla klientów ZER,
  • informacja o świadczeniach uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
  • zachęcanie do korzystania z Zespołów Terenowych ZER MSWiA – wykaz w załączeniu. 

 

 

        

Komunikat  ZG ZEiRSG

Szanowni emeryci i renciści Straży Granicznej !!!

Po zaświadczenia potwierdzające uprawnienia emerytów i rencistów SG i ich współmałżonków do ulg w publicznym transporcie zbiorowym w Polsce należy zgłaszać się do wojewódzkich i terenowych kół SERP (Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych). Potwierdza to poniższe pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, będące rezultatem uporczywej i konsekwentnej batalii Prezesa Związku Kol. Adama Miksiewicza w tej sprawie. Życzymy przyjemnych podroży!

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 Szanowne Koleżanki i Koledzy z formacji granicznych i nasi sympatycy!

             Miło nam poinformować, że już funkcjonuje nowa strona internetowa Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Otworzyć ją można pod adresem:

 https://www.fssm.pl/

               Zachęcamy do korzystania, gdyż znajdują się na niej ciekawe materiały z działalności Federacji i tworzących ją stowarzyszeń!

p.o.Rzecznika ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

                                                                                       

REGION NADODRZAŃSKI ZEiRSG

Słubice, dnia 19.07.2016r.

 

Apel z Regionu Nadodrzańskiego!

 

Poszukujemy pamiątkowych i innych zdjęć i artykułów z prasy lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej – w tym z archiwalnych egzemplarzy „Granicy„ – oraz z prywatnych zbiorów dot. służby granicznej i celnej w przejściach granicznych: Kunowice, Świecko, Słubice, a także w byłym batalionie WOP i Strażnicy WOP/SG w Słubicach.

Apel ten kierujemy do koleżanek i kolegów pełniących w przeszłości służbę w w/w jednostkach, osób zatrudnionych w rożnych instytucjach w tych przejściach granicznych oraz do innych osób posiadających takie materiały.

Materiały można przesyłać :

  • elektronicznie na adres e-mail : emer-zosl@o2.pl ,
  • na adres pocztowy: ZE i RSG Region Nadodrzański, 69 – 100 Słubice, ul. Piłsudskiego 3 / 19,
  • kontakt tel. w powyższej sprawie: 607 445 855.

Za zgodą właściciela przesłane oryginalne materiały po ich skopiowaniu zostaną zwrócone do nadawcy, w związku z tym najlepiej przesłać kopie. Materiały zostaną wykorzystane w opisaniu historii służby granicznej i celnej w rejonie Słubic oraz w bieżącej działalności związkowej.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym apelem.

                                                                                   Prezes RN

                                                                                        Ryszard Babij