Zarząd Regionu im. Ziemi Łużyckiej w Lubaniu

 luban Zarząd Regionu  
prezes Mariusz Indyk tel. 724 266 603 mindyk@wp.pl
wiceprezes Krzysztof Wamposzyc  
sekretarz Andrzej Torbicz
skarbnik Zbigniew Ostrowski
członek Leszek Duczyński

Siedziba Regionu/adres do korespondencji:

59-800 Lubań, ul. Oficerska 26