Obniżone emerytury

31.03.2023 r.

KANCELARIE PRAWNE OBSŁUGUJĄCE REPRESJONOWANYCH  Z 10% ZNIŻKĄ.

Koleżanki i Koledzy,

miło mi poinformować, że w wyniku naszej współpracy i podpisanego porozumienia z Bractwem Mundurowym RP, członkowie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, nawiązujący współpracę z:

1. Kancelarią Prawną A. Oszczęda-Ł.Sowa Radcowie Prawni i Adwokaci, ul Monte Casino 16/4 w Szczecinie;
2. Kancelarią Radcy Prawnego Radosława Pawłowskiego, ul. Berberysowa 11 w Kielcach

w przedmiocie decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom, którym bezprawnie obniżono uposażenia ustawą represyjną, od dnia 31 marca br. otrzymają 10% zniżki. Powyższe dotyczy każdego etapu postępowania sądowego, łącznie z kasacją.
W przypadku wyboru tych Kancelarii, proszę o bezpośredni kontakt weryfikacyjny w celu zastosowania zniżki, z Wiceprezes BM RP Kol. Danutą Leszczyńską, która utrzymuje kontakt z wymienionymi kancelariami prawnymi.

  Adres poczty elektronicznej i nr tel . do Kol. Danuty Leszczyńskiej: 

wiceprezes1@bractwomundurowerp.pl    ☎ +48 728 330 309

Sławomir Matusewicz
Prezes ZEiRSG

 

MATERIAŁY  ARCHIWALNE

 

 

 

 

 

KANCELARIE ADWOKACKIE (PRAWNE) REKOMENDO

WNE PRZEZ FEDERACJĘ STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP DO PROWADZENIA SPRAW INDYWIDUALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH POKRZYWDZONYCH USTAWĄ Z DNIA 16 GRUDNIA 2016 R. (DZ.U. Z DNIA 30 GRUDNIA 2016 R. POZ. 2270).

Kancelaria Adwokacka

Adw. dr Marta Derlatka

Łowicka 23 lok. 210,  02-502 Warszawa

tel. 501-066-799, 22-4061503

======================================================================

Kancelaria Adwokacka

Monika Gąsiorowska

ul. Elektoralna 4/6 lok 13,  00-139 Warszawa

Tel. 22 8900343 monika.gasiorowska@adwokatura.pl

Zakres Krajowy i Międzynarodowy inne informacje o kancelarii www.gasiorowska.eu,

FB Kancelaria Adwokacka – Monika Gąsiorowska

========================================================================

Kancelaria Adwokacka

Profesor adwokat Tomasz Tadeusz Koncewicz

  1. Staniszewskiego 6b/9, 81 – 603 Gdynia

www.tomasz-koncewicz.eu

(zgodnie z prośbą Pana Profesora kontakt indywidualnych osób z kancelarią jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem FSSM RP)

======================================================================

Pietrzak Sidor & Wspólnicy,

Spółka Jawna ul.. Sandomierska 8 Lok. 5, 02-567 Warszawa,

Tel. +48- 22- 898 22 18, FAX +48 -22- 898 22 19 sekretariat@pietrzaksidor.pl, www.pietrzaksidor.pl KRS: 000029968, REGON: 141326590, NIP: 521-347-67-69

==========================================================================

Kancelaria Adwokacka

Damian Sucholewski

ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa

tel/fax 22 692 42 56 tel. kom. 502 64 64 59, 505 95 95 76 email: damian.sucholewski@adwokatura.pl

==========================================================================

Kancelaria Lege Artis

radca prawny Katarzyna Przyborowska

Warszawa

e-mail: kancelaria@przyborowska.eu

          Powyższy wykaz kancelarii prawnych oczywiście nie zamyka możliwości korzystania przez osoby pokrzywdzone z usług prawnych innych prawników, pochodzących niekoniecznie z terenu Warszawy, ale także np. z prężnych ośrodków prawniczych w województwach, czy nawet miastach powiatowych. Ważna jest jakość usługi prawniczej i jej cena, a także znajomość przez prawników realiów funkcjonowania służb mundurowych. Zachęcam wszystkich poszkodowanych do bieżącego czytania wiadomości i analiz z tej tematyki, zamieszczanych  na stronach internetowych Federacji i stowarzyszeń wchodzących w jej skład, a także do wymiany spostrzeżeń na znanych już emerytom i rencistom mundurowym społecznościowych forach internetowych. Pozyskana wiedza pozwoli na szersze spojrzenie na całokształt sytuacji, w jakiej znalazły się osoby pokrzywdzone i uzmysłowi im, że nie są same i nie znajdują się na pozycji straconej.

     Aby zrealizować zadania stojące przed Federacją, niezbędne są znaczne środki finansowe. Dlatego też utworzono odrębne konto  Federacji o nazwie „Darowizny” w banku Pekao S.A. Oddział w Warszawie o numerze:

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

 adres Federacji SSM RP: 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 lokal 368B,

p.o. Rzecznika ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

          Szanowne Koleżanki !

          Szanowni Koledzy !

            W dniu 17 listopada 2016r. rząd RP przyjął i przesłał do Sejmu projekt ustawy, zawierający propozycje dalszego, drastycznego obniżenia emerytur, rent i rent rodzinnych funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy pełnili służbę w okresie do 31 lipca 1990 r. Niestety, ustawa swoim oddziaływaniem obejmuje również byłych żołnierzy zawodowych Wojsk Ochrony Pogranicza, co wynika z zapisów zawartych w projektowanym art. 13b ust. 1 pkt. 5 ppkt. b i c (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza i Zarząd Kontroli Ruchu Granicznego oraz ich odpowiedniki terenowe).

            W porównaniu do ustawy z 2009 r., tzw. dezubekizacynej, w wyniku której  decyzje o obniżeniu emerytur otrzymało ok. 150 naszych Koleżanek i Kolegów, nowa proponowana ustawa znacznie rozszerzy krąg byłych żołnierzy zawodowych WOP do liczby rzędu kilku tysięcy osób, którym potencjalnie mogą być obniżone emerytury i renty.

            Nie trzeba nikogo przekonywać, że bez udziału byłych żołnierzy WOP nie mogłaby powstać Straż Graniczna – nowa formacja ochrony granic RP. Nie byłby możliwy jej stały rozwój i profesjonalizm, tak bardzo chwalony obecnie przez ministra Błaszczaka. A co robi pan minister? W „podzięceˮ za nasz wkład i zasługi w ochronie granic w wolnej Polsce szykuje nam drastyczne obniżenie dochodów rodzinnych!!!

          Szanowne Koleżanki !

          Szanowni Koledzy !

            Związek Emerytur i Rencistów Straży Granicznej aktywnie włącza się do akcji przeciwdziałającej uchwaleniu tej ustawy. Podejmujemy działania zarówno w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, jak i w ramach naszego Związku. Będą one sukcesywnie prezentowane na naszej stronie internetowej.

            Apelujemy o aktywne włączenie się do tej akcji, w tym o wsparcie podpisami pod petycją do Prezydenta RP. Wykorzystajmy portale społecznościowe do prezentacji naszego „ nie ˮ dla tej ustawy. Piszmy e-maile protestacyjne na skrzynki kontaktowe parlamentarzystów i członków władz. Podkreślajmy przede wszystkim fakt degradacji naszej służby w wolnej Polsce i niewdzięczność za poniesiony trud i wyrzeczenia.

            Docierają do nas głosy Koleżanek i Kolegów o potrzebie zastosowania bardziej zdecydowanej formy protestu – manifestacji, czy marszu w Warszawie. Czekamy na Wasze opinie w tej sprawie.

                                                                                                Z poważaniem

                                                                                  Prezes ZEiR SG Adam Miksiewicz

APEL DO KOLEGÓW

Szanowni Koledzy !

Wielu z Was doświadczyło działań Instytutu Pamięci Narodowej i Zakładu Emerytalnego MSW skutkujących bezprawnym obniżeniem świadczeń emerytalnych za okres służby w Zwiadzie Wojsk Ochrony Pogranicza. Niektórzy pogodzili się z tym faktem i nie podjęli żadnych działań w tej materii, tzn. nie odwoływali się od krzywdzących decyzji. Inni podjęli heroiczną walkę i prowadzą ją, przeważnie samotnie, z różnym skutkiem.

Ciężko jest samemu walczyć w sądach o sprawiedliwość. Ktoś, kto choć raz był w sądzie doświadczył tego, że sąd wszystko wie najlepiej. Zresztą, co można powiedzieć w trakcie 10 – 15 minutowej rozprawy. Rzadko kiedy sędzia prowadząca rozprawę ( gdyż są to przeważnie kobiety ) pozwoli powiedzieć kilka słów. Poza tym wielu z Kolegów jakby wstydziło się tego, że za służbę w ochronie granic pozbawiono ich bezprawnie należnych świadczeń i albo nie przyznaje się do tego, że obniżono im emerytury, albo mówi że „ mnie zabrano tylko 100 czy 200 złotych i nie będę o to walczył ?. Zabrano 100 czy 200 złotych, ale w demokratycznym państwie prawa zrobiono to bezprawnie. Czy możemy na to pozwolić ? Czy możemy przez to przyznać się do tego, że ochraniając granice naszego państwa robiliśmy to z naruszeniem prawa ?

Koledzy !

Musimy wyzbyć się fałszywego wstydu i połączywszy siły walczyć o przywrócenie bezprawnie zabranych świadczeń, walczyć o swój honor i dobre imię.

Samotna walka jest trudna. Wielu z Was ma trudności w dostępie do dokumentów, które mogą być wykorzystane w trakcie rozpraw, nie bardzo też wie, jak napisać pismo procesowe, itp. Chcąc osiągnąć sukces w naszej walce, musimy stworzyć forum wymiany informacji dotyczących naszych spraw. Forum, na którym będziemy dzielić się wzajemnymi doświadczeniami z batalii sądowych, publikować przydatne informacje, dokumenty, uzasadnienia wyroków. Nie musimy przy tym podawać naszych personaliów – wystarczy np. sygn. akt i data wyroku.

Z dotychczasowych doświadczeń wiadomo, że Wopista na Sali sądowej to wielki problem dla sądu, bo z akt wynika, że niby funkcjonariusz, a delikwent uparcie twierdzi, że był żołnierzem. Mało tego, domaga się jeszcze, żeby przeliczyli mu określone okresy służby w wymiarze 1,5 za 1 rok. Wtedy ustami sądu najlepiej powiedzieć, tak jak to bywa w wielu przypadkach, że ustawa nie obowiązuje i „ bujaj się ? człowieku. Nieważne dla sądu jest, że jest ustawa zmieniająca stanowiąca wyraźnie, że nie można nikomu zmniejszyć wysługi emerytalnej – nie i koniec.

Koledzy !

Pomóżmy sobie nawzajem, a na pewno możemy wygrać. Napiszcie, co o tym myślicie. Kierujcie korespondencję na adres kontaktowy uwidoczniony na stronie głównej, lub na mój adres e-mailowy. Ważniejsze i ciekawsze wypowiedzi i opinie będziemy publikować na stronie internetowej w dziale „Ważne sprawy” – „Obniżone emerytury”.

Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Adam Miksiewicz

Pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WZORÓW ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER Lista będzie uzupełniana. 1. Czy, a jeżeli tak, to gdzie ująć fakt zwiększenia  emerytury w związku z grupą inwalidzką? Tak, taką informację najlepiej zamieścić w pierwszej części odwołania „Stan faktyczny” podając o jaki procent i kwotę była zwiększona emerytura przed obniżeniem świadczenia. 2. Czy osoby, którym …