Zarząd Regionu w Chojnie

              Zarząd Regionu w Chojnie

prezes BABIARZ Janusz tel. 601078065 januszbab@poczta.onet.pl
sekretarz SZYMKOWIAK Bernard tel. 513198871 szymony1@poczta.onet.pl
skarbnik SZYMOREK Dariusz tel 792613943
członek GĄSIOR Zdzisław tel. 602240035

Adres Zarządu Regionu / adres do korespondencji:

74-500 Chojna, ul. Gen. Sikorskiego 11/1