Wykaz zasłużonych

NINIEJSZY WYKAZ ZASŁUŻONYCH OBEJMUJE:

WPISY DO WYKAZU ZASŁUŻONYCH DOKONYWANE SĄ SUKCESYWNIE, STOSOWNIE DO PODEJMOWANYCH UCHWAŁ PRZEZ UPRAWNIONE WŁADZE ZWIĄZKU.