Uroczystości w Rycerce

Niniejsza strona zawiera zbiór ważniejszych informacji dotyczących uroczystości w Rycerce Górnej w dniu 4 czerwca 2022 roku, poświęconych w szczególności wręczeniu naszemu Związkowi Sztandaru oraz odsłonięciu Pomnika Pamięci. Znajdują się tu uchwały Zarządu Głównego, publikacje z obrad i narad, informacje o powstaniu Komitetów ufundowania Sztandaru i budowy Pomnika Pamięci, ogłoszenia o zbiórkach społecznych na Sztandar i Pomnik, publikacje na witrynie internetowej i na stronie na Facebooku, relacje z przygotowań do uroczystości i ich przebiegu, zdjęcia i filmy oraz linki do publikatorów i publikacji spoza Związku. Strona niniejsza będzie sukcesywnie uzupełniana w miarę napływu kolejnych informacji związanych  treściowo z uroczystościami . 

Podziękowania  Prezesa ZEiRSG Sławomira MATUSEWICZA                 /zamieszczone na stronie Związku na Facebooku – TUTAJ /

W czasie uroczystości odsłonięcia „Pomnika Pamięci Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych, którzy od 1918 r. strzegli i bronili granic Polski”, a także wręczenia sztandaru dla ZEiRSG odebrałem gratulacje, życzenia i słowa otuchy od zaproszonych gości tego wydarzenia kierowane do wszystkich członków Naszego Związku.
– Pani Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska Stanecka wraz ze słowami wsparcia wręczyła – medal wraz z certyfikatem wykonany techniką odlewu przedstawiający wizerunek orła wyrzeźbionego w drewnie autorstwa artysty Ryszarda Korzekwy.
– Pan Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Mirosław Suchoń przekazał list gratulacyjny skierowany do wszystkich Członków Naszego Związku.
– Pan Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Przemysław Koperski wręczył wraz ze słowami gratulacji wydanie sejmowe Konstytucji 3 maja 1791 roku.
– Pan Jerzy Motyka Zastępca Wójta Gminy w Rajczy, a także Przewodniczący Rady Gminy Rajcza Pan Zbigniew Kopeć przekazali szczere gratulacje i słowa uznania.
Gratulacje i pamiątki przekazali także:
– Pan ppłk Albin Kłodnicki, wręczając list gratulacyjny w imieniu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło w Żywcu.
Pan mir SG Mariusz Wiśniewski Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przekazał piękny odlew przedstawiający odznakę Straży Granicznej.
Gratulacje przekazywali także liczni goście wydarzenia, których wszystkich nie sposób wymienić.
Serdecznie dziękuję uczestnikom uroczystości, a nade wszystko słowa podziękowania kieruję do Prezesa Jana Ficonia i myśliwych zrzeszonych w Kole Łowieckim „Głuszec” w Rajczy za piękną organizację poczęstunku w rejonie miejsca uroczystości, oraz do członków Grupy Rekonstrukcji Historycznych „GRANICA” za przygotowanie wystawy i odprawy granicznej.

  Prezes ZEiRSG Sławomir Matusewicz

TUTAJ  post na Facebooku Wicemarszałkini Senatu Pani Gabrieli Morawskiej-Staneckiej z podziękowaniami za udział w uroczystościach . Poniżej skan tego postu i skan odpowiedzi Rzecznika ZEiRSG na Facebooku.

 

 

Reportaż zdjęciowo-filmowy z przebiegu uroczystości. 

Reportaż z powstania  pomnika – cz. I.

Reportaż z powstania pomnika – cz. II.