25-go i 27-go czerwca 2024 roku – dwa istotne wydarzenia w Katowicach!

25 czerwca 2024 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji Zarząd Wojewódzki  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Katowicach obchodził 10-lecie nadania sztandaru dla stowarzyszenia emerytów i rencistów śląskich policjantów.
W specjalnie przygotowanej uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz Województwa Śląskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji na czele z  Komendantem  insp. Mariusz Krzystyniakiem, Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kołodziej, przedstawiciele stowarzyszeń reprezentujących służby mundurowe, a przede wszystkim delegacje struktur regionalnych reprezentujących emerytów i rencistów policyjnych z całego Województwa Śląskiego.

Spotkane było okazją do wręczenia odznaczeń i podziękowań policyjnym emerytom za ich służbę i pracę. Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej przyznał medal 100-lecia Korpusu Ochrony Pogranicza 1924 – 2024,  którym Prezes Związku Sławomir Matusewicz udekorował sztandar Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach. Wyróżnieniem tym uhonorowani zostali także Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kołodziej i Komendant Śląskiej Policji  insp. Mariusz Krzystyniak. Wręczano także medale okolicznościowe z okazji 30-lecia SEiRP.

W dniu 27 czerwca 2024 r. w Areszcie Śledczym w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji święta Służby Więziennej. Uczestniczył w nim Wiceprezydent Katowic Pan Maciej Biskupski, Zastępca Dyrektora Okręgowej Służby Więziennej w Katowicach płk Paweł Golanka, Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach ppłk Katarzyna Gorzkowska, przedstawiciele stowarzyszeń reprezentujących służby mundurowe i licznie zebrani emeryci i renciści służby więziennej.

Spotkania było okazją do podziękowań funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom Służby Więziennej za ich trudną i odpowiedzialną pracę. Mając na uwadze długą i dobrą współpracę służb granicznych,  w tym Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej ze Służbą Więzienną, Prezes ZEiRSG, Sławomir Matusewicz, na podstawie uchwały Zarządu Głównego Związku wyróżnił  Medalem 100-lecia Korpusu Ochrony Pogranicza 1924 – 2024 następujące osoby:

– ppłk. w st. spocz. Ryszarda Samojluka – przewodniczącego Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Katowicach;

– mjr. w st. spocz. Stanisława Jagusia – zastępcę przewodniczącego Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Katowicach.

Ponadto w czasie uroczystości Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Sławomir Matusewicz został uhonorowany Medalem 50-lecia TK KZEiR Służby Więziennej.

Prezes ZEiRSG Sławomir Matusewicz

Poniżej mała galeria zdjęć z uroczystości.