25.04.2024 r. – delegacje ZEiRSG oraz SBŻiFPFG „Granica” spotkały się z Dyrekcją ZER MSWiA.

           Szanowne Koleżanki i Koledzy,
jak już informowałem w dniu 25 kwietnia br. w Zakładzie Emerytalno – Rentowym MSWiA w Warszawie odbyło się spotkanie z Panią Magdaleną Bednarz – dyrektor Zakładu Emerytalno Rentowego MSWiA, a także Panią Urszulą Młynarczyk – zastępcą dyrektora Zakładu Emerytalno Rentowego MSWiA. W spotkaniu ze strony naszego Związku, oprócz mojej osoby, wziął udział wiceprezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej kol. Piotr Iwat, a także Kol. Andrzej Adamczyk reprezentujący Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Polskich Formacji Granicznych „GRANICA”.

Tematyka spotkania została Koleżankom i Kolegom przedstawiona w poprzedniej publikacji.
Spotkanie przebiegało w miłej i pełnej zrozumienia poruszanych zagadnień atmosferze.
W czasie spotkania przekazaliśmy Pani Dyrektor informację o skutkach przepisów represyjnych i ich negatywnym działaniu wobec objętych nimi byłych żołnierzy, funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, a także ich rodzin.
          Pani Dyrektor ZER MSWiA zapoznała nas ze stanem prac w zakresie zmniejszania negatywnych skutków represyjnych przepisów emerytalnych. Poinformowała nas o powołaniu komisji do spraw analizy apelacji i nadzwyczajnych kasacji wniesionych przez pełnomocników poprzedniego kierownictwa ZER MSWiA, a także o sposobach realizacji decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmowanych w ramach postępowań administracyjnych z art. 8a ustawy zaopatrzeniowej.

Szczegóły w zakresie prac powołanej komisji i wypracowanych zasad podejmowania decyzji o korzystaniu z możliwości wycofywania apelacji przekazałem w oddzielnej wiadomości mailowej prezesom Regionów Związku z którymi proszę kontaktować się w sprawach indywidualnych. Dane teleadresowe dostępne są w zakładce „Regiony” na stronie głównej Związku –  https://www.emeryci-sg.org.pl/wp/

             Zapoznaliśmy także Panią Dyrektor ZER MSWiA z aktualnymi pracami i działaniami Związku na innych płaszczyznach. Przekazaliśmy informację o przywracaniu prawdziwej, wykreślonej przez osiem ostatnich lat przez poprzednie władze, historii ochrony granicy państwowej. Szczególnie podkreśliliśmy próby wymazywania 46-letniej historii ochrony granicy państwowej przez Wojska Ochrony Pogranicza.
Wręczyłem Pani Dyrektor ostatnie wydawnictwa przygotowane przy udziale i przez Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, w tym książkę opracowaną przez członka honorowego ZEiRSG mjr w st. spocz. Tadeusza Kwiędacza „Prawda na Granicy”, i książkę przygotowaną przez zespół ZEiRSG „Zasadzka pod Łubnem”. Przedstawiłem też kolejne przedsięwzięcia przygotowywane przez Związek i jego Regiony, w tym także zbliżające się uroczystości 20-rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
            Inne sprawy:
  • W zakresie możliwości otrzymywania drugiej emerytury wypracowanej po odejściu ze służby przez wcielonych do niej przed 1 stycznia 1999 r. – na razie w tej sprawie nie mamy żadnych wiadomości. Potrzebne by tu były rozwiązania ustawowe.
  • Legitymacja emeryta w aplikacji „mObywatel” – przygotowania w ZER MSWiA w tej sprawie mają miejsce, będzie to możliwe po wpisaniu do rozporządzenia w sprawie tej aplikacji Zakładu Emerytalno Rentowego MSWiA.
Sławomir Matusewicz
Prezes ZEiRSG