Category: Region Gdańsk

PRZYWRACANIE ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH OSOBOM REPRESJONOWANYM.

  Spotkanie przedstawicieli Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z przedstawicielami MSWiA, w tym z kierownictwem Zakładu Emerytalno-Rentowego, w dniu 22 maja 2024 roku.  W dniu 22 maja br. Prezydium Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zorganizowało spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym z kierownictwem Zakładu …

Kontynuuj czytanie

Życzenia z okazji XXXIII rocznicy powołania Straży Granicznej RP.

Spotkanie delegacji ZG ZEiRSG z „Zielonymi Otokami” w Przemyślu.

Dnia 8 maja 2024 r.  w siedzibie Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu odbyło się od dawna oczekiwane spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego ZEiRSG z emerytami WOP/SG z Przemyśla i okolic, zorganizowanymi w strukturach oddziałowych NSZZF SG w Przemyślu i reprezentowanymi głównie przez prężnie działające Koło nr 1 „Zielone Otoki”. Naszej delegacji przewodniczył Kol. Prezes Sławomir Matusewicz, …

Kontynuuj czytanie

25.04.2024 r. – delegacje ZEiRSG oraz SBŻiFPFG „Granica” spotkały się z Dyrekcją ZER MSWiA.

           Szanowne Koleżanki i Koledzy, jak już informowałem w dniu 25 kwietnia br. w Zakładzie Emerytalno – Rentowym MSWiA w Warszawie odbyło się spotkanie z Panią Magdaleną Bednarz – dyrektor Zakładu Emerytalno Rentowego MSWiA, a także Panią Urszulą Młynarczyk – zastępcą dyrektora Zakładu Emerytalno Rentowego MSWiA. W spotkaniu ze strony naszego …

Kontynuuj czytanie

23 marca 2024 r. – uroczystości w Łubnem k. Baligrodu poświęcone 77. rocznicy mordu żołnierzy WOP przez oddziały UPA.

W dniu 23 marca 2024 r. w Łubnem k. Baligrodu o godz. 11.00 przy pomniku oddającym hold poległym Żołnierzom Wojska Polskiego, rozpoczęły się uroczystości poświęcone 77. rocznicy zamordowania w dniu 1.04.1947 r. 30 żołnierzy WOP i 1 funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej przez działające wówczas na tym terenie oddziały UPA.  Uroczystości zorganizowane były wspólnie przez Związek Emerytów …

Kontynuuj czytanie

Pismo Federacji SSM RP do Krajowej Rady Radców Prawnych.

Powyżej skan witryny  FSSM RP – „Aktualności”, a poniżej pełny tekst w PDF pisma do Krajowej Rady Radców Prawnych . Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią  z uwagi na wątpliwą rolę radców prawnych reprezentujących ZER MSWiA w procesach sądowych z powództwa emerytów i rencistów mundurowych poszkodowanych ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. Rzecznik …

Kontynuuj czytanie

Baligród – uzgodnienie scenariusza uroczystości 77. rocznicy mordu 31. żołnierzy WOP w Łubnem.

Koleżanki i Koledzy, w dniach 6-7 marca 2024 r. wraz z prezesem Regionu Cieszyn, kol. Mariuszem Kosmatym, odbyliśmy spotkanie w m. Baligród. W spotkaniu uczestniczyli:

Kontynuuj czytanie

51. Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic”- Beskid Śląski 2024.

W dniach 16 – 22 czerwca 2024 roku w Beskidzie Śląskim (rejony: Wisła, Barania Góra, Kiczory, Wielka Czantoria,  Trzy Kopce Wiślańskie) odbędzie się 51. Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” – Beskid Śląski 2024. Poniżej zamieszczamy  skan informacji Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego – Beskid Śląski 2024 oraz link do Regulaminu Rajdu.  Równocześnie z 51. Ogólnopolskim …

Kontynuuj czytanie

Zapraszamy do Nowego Programu Grupowego Ubezpieczenia Na Życie w Compensa TU na Życie S.A.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Jak wcześniej informowaliśmy, w wyniku współpracy z Biurem Ubezpieczeń Grupowych PIB Broker S.A dawniej WDB, został wypracowany nowy produkt Grupowego Ubezpieczenia na życie w Compensa Życie TU S.A. Ubezpieczenie to wprowadzone zostało w miejsce dotychczasowego ubezpieczenia w Generali Życie TU SA.

Kontynuuj czytanie

Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia Na Życie w COMPENSA TU na Życie S.A. – aktualizacja.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, W dniu 14 luty 2024 r. w Warszawie, wspólnie z kol. Andrzejem Badowskim i Krzysztofem Miś odbyliśmy spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym PIB Broker S.A. dawniej WDB S.A. Przedmiotem spotkania była oferta skierowana do emerytowanych Funkcjonariuszy i emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej oraz członków ich rodzin. Program ubezpieczeniowy został wypracowany z ubezpieczycielem …

Kontynuuj czytanie