Komunikat ZER MSWiA – kontakt na skrzynkę mailową ZER MSWiA.

Szanowni Państwo,

 wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w imieniu Pani Magdaleny Bednarz Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informujemy, że na dedykowaną naszym klientom skrzynkę mailową:

 klient@zer.mswia.gov.pl 

można przesyłać także informacje dotyczące postępowań sądowych. Ponadto na wskazany adres mailowy mogą Państwo przesyłać również wnioski o wycofanie przez ZER MSWiA wniesionych środków zaskarżenia od korzystnych dla Państwa orzeczeń.

 Mając na względzie ważność niniejszej informacji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie w zakresie rozpowszechnienia tego komunikatu wśród zainteresowanych osób.

Wskazany adres e-mail znaleźć można także na naszej stronie internetowej www.gov.pl/zermswia w zakładce „Kontakt”.

Z wyrazami szacunku

Justyna Borowska
Naczelnik

Wydział Organizacyjny

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa
www.gov.pl/zermswia

Z polecenia Prezesa Związku  opracował – J.J.