Rycerka Górna – przygotowania do zainstalowania „Kalendarium miejsca pamięci” przy Pomniku Pamięci.

Rycerka Górna – 29 kwietnia 2024 r. – Prace nad budową chodnika bocznego, prowadzącego do pomnika pamięci „Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych, którzy od 1918 r. Strzegli i Bronili Granic Polski”, trwają.
Relacja zdjęciowa poniżej.

Koledzy, byli funkcjonariusze i pracownicy Wojsk Ochrony Pogranicza a później Straży Granicznej i ich rodziny, mieszkańcy Rycerki Górnej, wspólnie podjęli się tego zadania.
Krawężniki i kostkę zapewnił nasz Kolega członek honorowy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej mjr w st. spocz. Tadeusz Kwiędacz, a materiał na podbudowę i tablicę „Kalendarium miejsca pamięci”, która będzie zainstalowana w dniu 25 maja 2024 r., zorganizował Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.
Serdecznie dziękujemy koleżankom i kolegom za realizację tego zadania!!
Pamiętamy słowa Wisławy Szymborskiej
„Umarłych wieczność dotąd trwa dokąd pamięcią się im płaci”
Te słowa również widnieją na tablicy pomnika!
Sławomir Matusewicz
Prezes ZEiRSG