Święto Pracy, Jubileusz 20-lecia Polski w UE, Święto Flagi RP i Dzień Polonii i Polaków zagranicą, Święto Konstytucji 3 Maja!

20 lat Polski w UE – krótki rys historyczny

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 maja 1791 roku. Fakt ten uznano za święto już dwa dni później, czyli 5 maja 1791 roku. Po odzyskaniu niepodległości ustanowione świętem w roku 1919 i ponownie w roku 1990. Począwszy od 2007 roku 3 maja jest również świętem narodowym Litwy. Bliżej na temat genezy Święta 3 Maja we wpisie w Wikipedii  => TUTAJ 

Opr. JJ.