30-lecie otwarcia przejść granicznych w Kostrzynie nad Odrą.

W dniach 03-05.06.2022 r. w Kostrzynie nad Odrą odbywały się Dni Kostrzyna – Święto Miasta pt.” Kostrzyn na Fali”.  W tym roku Święto Miasta zostało połączone z obchodami 30. rocznicy otwarcia przejść granicznych w rejonie Kostrzyna: 30.05.1992 r. – kolejowego osobowego i 21.11.1992 r. – drogowego. W porozumieniu z Burmistrzem Panem dr Andrzejem Kuntem i przy wsparciu Urzędu Miasta w obchody te aktywnie włączył się Region Nadodrzański ZEiRSG oraz emeryci SG z Kostrzyna nad Odrą, realizując następujące przedsięwzięcia:

  1. Udział w zaprojektowaniu, prezentacji i obsłudze w przenoszeniu wystawy sześciu stoisk z banerami z herbem miasta i logo naszego Związku, na których zamieszczone zostały zdjęcia przedstawiające budowę i przygotowania do otwarcia przejść granicznych. Wystawa ta została oficjalnie otwarta w dniu 04.06.2022r przez Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą w Parku przy Amfiteatrze, natomiast w dniu 05.06.2022 r. banery ze zdjęciami były prezentowane podczas głównych uroczystości obok amfiteatru i stoisk promocyjnych służb mundurowych, a w dniu 11.06.2022 r. – na spotkaniu integracyjnym emerytów na terenie Twierdzy Kostrzyn. Banery te jeszcze przez miesiąc będą prezentowane w centrum miasta na Placu Wojska Polskiego.
  2. W gazetce samorządowej „Samorządny Kostrzyn” zamieszczony został artykuł emeryta SG kol. Grzegorza  Matusewicza na temat okoliczności oraz zachodzących w Polsce i krajach byłego „bloku wschodniego” przemian społeczno-politycznych, które przyczyniły się do otwarcia wspomnianych wyżej przejść granicznych. (Tutaj link do tego artykułu w biuletynie „SAMORZĄDNY_3” – strona nr 9).
  3. Wykonano 1000 szt. okolicznościowych pocztówek z panoramą przejść granicznych: kolejowego i drogowego, a także 500 szt. okolicznościowych przypinek. Panoramiczne zdjęcia zostały wykonane przez profesjonalnych fotografów, a na uwagę zasługuje fotografia dworca kolejowego, który jest dwupoziomowy (jest to prawdopodobnie jeden z dwóch takich dworców w Polsce). Przecinają się tu linie kolejowe- wschód/ Gorzów Wielkopolski – zachód/Berlin oraz północ/Szczecin – południe/ Śląsk. Pocztówki z widokiem przejść granicznych były stemplowane okolicznościowym stemplem i wraz z przypinkami były rozdawane mieszkańcom miasta i uczestnikom obecnym na Święcie na specjalnym stoisku Urzędu Miasta obok stoisk prezentacyjnych służb mundurowych: Straży Granicznej z Oddziału w Krośnie Odrzańskim oraz Placówek w Gorzowie Wielkopolskim i Świecku, a także Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
  4. Ważnym punktem programu Święta Miasta i obchodów 30. rocznicy otwarcia przejść granicznych był koncert orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Gdańska wykonany w miejskim amfiteatrze w dniu 05.06.2022 r. o godz. 17.00. Po koncercie były Komendant Placówki SG w Kostrzynie ppłk SG rez. Jan Tomasik w imieniu emerytów SG i mieszkańców podziękował orkiestrze za przybycie do Kostrzyna nad Odrą i uświetnienie uroczystości oraz przekazał na ręce kapelmistrza kmdr. ppor. SG Karola Hinca okolicznościowe upominki.  

Otwarcie przejść granicznych to ważne wydarzenie dla miasta, mieszkańców, władz samorządowych i służb granicznych. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Burmistrz – to jeden z „kamieni milowych” rozwoju miasta, cyt: „..jedną z tych dat jest rok 1992 – rok otwarcia naszych przejść granicznych, dlatego, że było to wydarzenie, które istotnie, z jednej strony zmieniło życie codzienne mieszkańców naszego miasta, z drugiej natomiast – otworzyło miastu „okno” na Europę, stało się atutem – twardym czynnikiem lokalizacji u nas inwestycji zarówno zagranicznych jak i krajowych.”. „..jak ważne jest otwarcie granicy polsko – niemieckiej dla naszego miasta, przekonaliśmy się wtedy, gdy na krótko została zamknięta z powodu pandemii. Zaobserwowaliśmy, jak wielu naszych mieszkańców wręcz ułożyło sobie życie, zarówno zawodowe jak i prywatne, korzystając z szans, jakie daje granica, ale otwarta. Rok wcześniej w 1991r powstała Straż Graniczna, której zadaniem jest ochrona i kontrola polskich granic. Wszystkim zaangażowanym w bezpieczeństwo na polsko – niemieckiej granicy serdecznie dziękujemy za bardzo ważną dla nas i niebezpieczną dla nich służbę…”.

W dniu 11.06.2022 r. przy wsparciu Burmistrza Miasta i Dyrektora Muzeum Twierdzy Kostrzyn na terenie Twierdzy odbyło się spotkanie integracyjne emerytów służby granicznej, celnej, kolejarzy i emerytów z Niemiec; przy okazji można było zapoznać się z eksponatami muzealnymi w Bastionie Filip. Na spotkaniu przygrywała miejscowa orkiestra, a wspomnieniom nie było końca….

Dziękujemy Panu dr Andrzejowi Kuntowi – Burmistrzowi Miasta i Pani Agnieszce Żurawskiej–Tatała – Kierownikowi Biura Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, oraz Panu Ryszardowi Skałbie – Dyrektorowi Muzeum Twierdzy Kostrzyn za pomoc i wsparcie w realizacji naszych przedsięwzięć,

Prezes Regionu
Jerzy Siedlarz

 

Poniżej mała galeria zdjęć z obchodów Święta Miasta i spotkania integracyjnego w Twierdzy Kostrzyn.