„ALARM GRANICZNY trwa”

Wspólnym wysiłkiem cieszyńskiego Regionu ZEiRSG i Koła ZŻWP, w gościnnych progach ROD „Karolinka” w Cieszynie przygotowano spotkanie Komitetu Organizacyjnego Zgromadzenia „Alarm Graniczny Trwa – Wczoraj My! Dzisiaj Oni! Jutro Wy?”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, stowarzyszeń reprezentujących śląskie środowisko emerytów i rencistów mundurowych (Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa, Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej) oraz nasi przyjaciele z Bractwa Motocyklowego WOP, Zarządu Regionu Śląskiego KOD i Cieszyna.

Spotkanie otworzył prezes ZEiR SG kol. Marek Meszyński zapoznając uczestników z aktualną sytuacja środowiska oraz przedstawiając genezę, założenia i cel zgromadzenia.

Następnie uczestnicy chwilą zadumy uczcili pamięć 59. ofiar zbrodniczej ustawy oraz blisko 1.000 koleżanek i kolegów, którzy odeszli na wieczną służbę nie doczekując rozpatrzenia ich spraw przez sądy.

Zasadniczą część spotkania prowadził kol. Sławomir Matusewicz, który przedstawił doświadczenia z organizacji i przebiegu zgromadzenia w Kostrzynie nad Odrą oraz zaproponował kontynuację protestu na terenie Cieszyna.

Następnie, w ożywionej dyskusji i wymianie poglądów wypracowano propozycje składu Komitetu Organizacyjnego Zgromadzenia oraz rozpatrzono problemy i przedsięwzięcia zapewniające właściwą organizację i przebieg manifestacji.

Apel FSSM RP o wsparcie finansowe w postaci odpisu 1% od podatku dochodowego za rok 2019.

APEL
o wsparcie finansowe w postaci odpisu 1% od podatku dochodowego za rok 2019
na rzecz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Podatek dochodowy płacą wszyscy pracujący Polacy. I niestety także polscy emeryci i renciści, choć pobierany od nich „haracz” de facto trudno nazwać podatkiem dochodowym, bo emerytury i renty nie są ich dochodem, a świadczeniem socjalnym, na które wcześniej zapracowali.

Kontynuuj czytanie

Trybunał Konstytucyjny 17 marca zareaguje na krzywdę represjonowanych?

W dniu 6 grudnia 2018 roku na naszej witrynie internetowej zamieściliśmy informację FSSM RP o dwóch opiniach Sejmu nt. ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r., która w drastyczny sposób obniżyła emerytury i renty mundurowe wypłacane przez ZER MSWiA.

Kontynuuj czytanie

Region Sądecki – zabawa karnawałowa 2020 roku.

          W dniu 8 lutego 2020 roku po raz kolejny w gościnnych progach Hotelu IBIS STYLES w Nowym Sączu odbyła się noworoczna zabawa karnawałowa organizowana wspólnie przez Region Sądecki Związku Emerytów i Rencistów SG oraz Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG.. Honorowym gościem balu był Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału SG Pan płk Marek Marcisz wraz z Małżonką. O wspaniałe miejsce zabawy oraz doskonałe menu zadbał komitet organizacyjny na czele z Dariuszem Żabińskim i Krzysztofem Stawiarskim.

Kontynuuj czytanie

Kolejna kadencja Regionu w Cieszynie.

   Goszcząc w cieszyńskiej karczmie „U Jędrysa” członkowie Regionu w Cieszynie przeprowadzili Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze oraz posiedzenia nowego zarządu i komisji rewizyjnej, a po roboczej części popołudnia uczestniczyli w spotkaniu noworocznym.

Kontynuuj czytanie

DRUGA EMERYTURA – KTO MOŻE SIĘ O NIĄ STARAĆ?

Wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2019 r. (sygn. akt I UK 426/17), w którym uznane zostało prawo skarżącego (żołnierza) do równoczesnego pobierania dwóch świadczeń emerytalnych – „wojskowego” i „cywilnego”, wywołał duże zainteresowanie całego środowiska mundurowego. Jednocześnie wzbudził spore, niestety często nieuzasadnione, nadzieje wśród emerytów mundurowych, którzy dziś otrzymują wyłącznie emeryturę „mundurową”, mając jednocześnie przyznane (i zawieszone) przez ZUS prawo do emerytury „cywilnej” (lub mogą o to do ZUS-u wystąpić). Naszym zdaniem, w wielu takich przypadkach, ubieganie się o prawo do jednoczesnego pobierania dwóch świadczeń, będzie bezskuteczne.
I o tym w dzisiejszej Informacji Prawnej FSSM RP:

 

Kontynuuj czytanie

Wspomnienie o śp. płk. WOP w st. spocz. Edwardzie SZCZEPANIAKU.

         W dniu 25-go stycznia 2020 roku na cmentarzu komunalnym w Świnoujściu pożegnaliśmy byłego dowódcę batalionu granicznego WOP Świnoujście Pana Pułkownika Wojsk Ochrony Pogranicza w st. spocz. mgr Edwarda Szczepaniaka, który dołączył do wszystkich WOP – istów stojących na wiecznej straży ojczystych granic.
Płk E. Szczepaniak w roku 1966, po ukończeniu nauki na wydziale technologicznym w Technikum Przemysłu Materiałów Wiążących w Opolu, zdał egzaminy wstępne i został słuchaczem drugiego plutonu kompanii podchorążych Oficerskiej Szkoły Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. Po jej ukończeniu w 1969 roku został promowany na pierwszy stopień oficerski podporucznika Wojska Polskiego.

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. sierż. sztab. WOP/SG Tadeusza DYRKA.

Pismo do ZER MSWiA w sprawie akt emerytalno-rentowych funkcjonariuszy SG.

Poniżej zamieszczamy skan pisma Prezesa Stowarzyszenia „Granica”, gen. bryg. SG  w st. spocz. Mariana Kasińskiego, do  Pani Dyrektor Zakładu Eemerytalno-Rentowego MSWiA w sprawie przenoszenia akt emerytalno-rentowych funkcjonariuszy Straży Granicznej z Warszawy do Nowego Sącza. Pismo to jest konsekwencją wielu zapytań emerytów i rencistów SG w tej sprawie, formułowanych na portalach społecznościowych, np. na Facebooku, kierowanych w trybie indywidualnym do ZER MSWiA, a także do naszego Związku, z prośbą o wyjaśnienie przyczyn takiej akcji ze strony ZER MSWiA.

Kontynuuj czytanie

Jak przenieść sprawę z SO w Warszawie do innego?

WAŻNY KOMUNIKAT INFORMACYJNY

Dotyczący możliwości przekazywania spraw przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość emerytur i rent policyjnych, zawisłych przed Sadem Okręgowym w Warszawie, do innych sądów okręgowych w Kraju.

Kontynuuj czytanie